لیست برای تولید خمیر مایه (1)

خمیر مایه ناب

خمیر مایه ناب مخصوص تولید نان های تافتون بربری سنگگ ومصارف خانگی و قنادی

  • خوزستان
  • فــوری
IMG_20181108_014844_207
تماس بگیرید