لیست برای خمیر گیر (3)

پویا صنعت‌ تولید خمیر گیر

ختولید کننده انواع دستگاه خمیرگیر خمیرگیر ۵و۸کیلویی خمیرگیر ۱۵و۳۰و۴۰ کیلویی خمیرگیر ۶۰ و ۹۰کیلویی خمیرگیر ۱۲۰ و ۱۸۰کیلویی انواع تنور گازی خانگی پهن کن، چانه […]

  • اصفهان
  • فــوری
تماس بگیرید

تولیدی خمیر گیر

تولید انواع خمیر گیر

  • اصفهان
  • فــوری
_۱۷۱۱۰۱
تماس بگیرید

خمیر گیر دست دوم

خرید فروش انواع خمیر گیر فروش انواع خمیر گیر دست دوم با تشکر از مدیریت سایت بوق

  • اصفهان
  • فــوری
_۱۶۲۰۳۳
تماس بگیرید